Kontakti

Uzņēmuma vadītājs 
Jānis Dālmanis 
     +371 29299380

    [email protected]

Mežizstrādes vadītājs
Didzis Dālmanis
    ​+371 29295039
 
  [email protected]

Galvenā grāmatvede
Inga Dālmane 
 
  ​64123544 
    64123544
    [email protected]

Rekvizīti

SIA "Meždaris"
"Meždaris", Dukuri, Priekuļu pagasts, Cēsu novads, LV-4126
N.M. reģ. Nr.44103014787, PVN Nr. 44103014787AS 
"SEB banka UNLALV2X
Konts LVL: LV82 UNLA 0004 0064 67056AS 
Swedbank HABALV22
Konts: LV29 HABA 0001 4080 48792